22 oktober, 2020. På Boklabyrinten finns nu en förstautgåva av Selma Lagerlöfs ”En herrgårdssägen” från december 1899

Syntolkning av bild: fotografi på försättsbladet till ”En herrgårdssägen”